[a shirt怎么翻译]t-shirt怎么翻译及发音

| 英语音标 |

【www.173ms.com--英语音标】

名词 圆领汗衫 英语解释
  a close-fitting pullover shirt 相似短语
  • interlock T shirt 棉毛短袖圆领衫
  • t shirt 短袖运动衫,短袖汗衫
  • grandad shirt 圆领衫
  • bottoming shirt n. 打底衫
  • tee shirt n. 短袖圆领运动衫, T恤
  • night shirt n. (男用)衬衫式长睡衣
  • belly shirt belly shirt 中空装
  • brown shirt 纳粹党徒,纳粹突击队队员
  • sport shirt n. 运动衫
  • the striped shirt 条纹衬衫

   本文来源:http://www.173ms.com/yingyuziliao/90821.html